BRF Margretelund

Arbetsgrupper

Mycket av arbetet i föreningen sker genom arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är av varierande storlek och arbetar fristående från styrelsen. Vi behöver alltid mer hjälp i arbetsgrupperna, hör av er till styrelsen så förmedlar vi kontakt.

Grupp/ansvarsområdeUppdragsbeskrivning
Markvårdsgruppen (växtlighet)Kontakt med markvårdsentre­prenör
Lämnar förslag på markvårdsinsatser
Förvaltar markvårdspolicyn
Hanterar markvårdsärenden
Lämnar förslag till ändringar i markvårdsplaner
Återvinning och avfallKontakt avfallsentreprenörer och förvaltning av avtal
Hanterar avfallsärenden, löpande frågor och felanmälan
Beställer tömning av elskrot
Beställer rengöring av kärl
ParkeringsgaragetKontakt med entreprenör och avtal för garageportsservice
Felanmälan, garagenycklar och fjärrkontroller
Beställer årlig garageports­service och sopning
Uppdaterar garagelistan
Kontaktar Inspecta för säkerhetskontroll/besiktning av garageportar
Tvättstugan och pingisrummet (arvoderad)Ansvarar för städning av tvätt­stugan och pingisrummet
Fyller på förbruknings­varor
Gula garagetAnsvarar för användning och ordning av gula garaget
Nycklar & lås gemen­samma utrymmenStyrelsens nyckelknippor och övriga nycklar och lås
BrandskyddÅrlig protokollförd brand­skyddsbesiktning av gemen­samma utrymmen
GrannsamverkanKontaktperson med polisen
Förmedlar information till med­lemmar
TrivselgruppenFöreningsfest, förtäring vid städdagar och föreningsmöten
ITSköter uppdateringar av webbsida, mailkonton, backupper och andra IT-relaterade uppgifter.
LaddstolpegruppenProjektgrupp för att utreda ev. installation av laddstolpar för elbilar.

Nyheter

6 september, 2020
Höststädning 18 oktober

Det kommer att finnas två containrar, en för enbart ”grönt” och en för grovsopor.
Grovsopscontainern får även utnyttjas för privat skräp, dock inte något miljöfarligt avfall som t ex bildäck.
OBS! Då det är fullt bakom röda längan får inget mer läggas där innan städdagen.


Underhåll i närtid

Målning av takfot på L- och H-huset kommer att påbörjas v. 37.

Taktvätt på tvättstugan, gula garaget och E-huset kommer att ske i vecka 38.

HSB - där möjligheterna bor