BRF Margretelund

Arbetsgrupper

Mycket av arbetet i föreningen sker genom arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är av varierande storlek och arbetar fristående från styrelsen. Vi behöver alltid mer hjälp i arbetsgrupperna, hör av er till styrelsen så förmedlar vi kontakt.

Grupp/ansvarsområdeUppdragsbeskrivning
Markvårdsgruppen (växtlighet)Kontakt med markvårdsentre­prenör
Lämnar förslag på markvårdsinsatser
Förvaltar markvårdspolicyn
Hanterar markvårdsärenden
Lämnar förslag till ändringar i markvårdsplaner
Fastighetsvårdsgruppen (fastigheter)
Återvinning och avfallKontakt avfallsentreprenörer och förvaltning av avtal
Hanterar avfallsärenden, löpande frågor och felanmälan
Beställer tömning av elskrot
Beställer rengöring av kärl
ParkeringsgaragetKontakt med entreprenör och avtal för garageportsservice
Felanmälan, garagenycklar och fjärrkontroller
Beställer årlig garageports­service och sopning
Uppdaterar garagelistan
Kontaktar Inspecta för säkerhetskontroll/besiktning av garageportar
Tvättstugan och pingisrummet (arvoderad)Ansvarar för städning av tvätt­stugan och pingisrummet
Fyller på förbruknings­varor
Gula garagetAnsvarar för användning och ordning av gula garaget
Nycklar & lås gemen­samma utrymmenStyrelsens nyckelknippor och övriga nycklar och lås
BrandskyddÅrlig protokollförd brand­skyddsbesiktning av gemen­samma utrymmen
GrannsamverkanKontaktperson med polisen
Förmedlar information till med­lemmar
TrivselgruppenFöreningsfest, förtäring vid städdagar och föreningsmöten
ITSköter uppdateringar av webbsida, mailkonton, backupper och andra IT-relaterade uppgifter.
LaddstolpegruppenProjektgrupp för att utreda ev. installation av laddstolpar för elbilar.

Nyheter

27 januari, 2022
Föreningsstämma 2022

Brf Margretelunds föreningsstämma 2022 kommer att vara i Badviken den 28 April.

11 augusti, 2021
Extra stämma 30 September

Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

HSB - där möjligheterna bor