BRF Margretelund

Styrelse och kontakt

  Styrelsen

  Styrelsen utses på stämman varje år. Nuvarande styrelse består av följande personer:

  • Ordförande: Britt Rehnberg
  • Ordinarie ledamot: Alexander Borislavov Iliev
  • Ordinarie ledamot: Rikard Jonsson
  • Ordinarie ledamot: Annika Hyvärinen
  • Ordinarie ledamot: Pär Skog
  • Ordinarie ledamot: Peter Möller
  • Ordinarie ledamot (HSB-representant): Bengt Persson

  Kontakta styrelsen på gemensam mejladress.

  Valberedning

  Revisorer

  Arbetsgrupper och ansvariga

  Ibland behöver styrelsen hjälp. Detta kan bero på att nödvändig kompetens finns hos medlemmar utanför styrelsen eller då arbetsbelastningen stundtals är för hög. Vi är tacksamma om du skulle vilja hjälpa till om behov uppstår. Om du är intresserad, hör av dig till styrelsen!

  Grupp/ansvarsområde Uppdragsbeskrivning
  Markvårdsgruppen (växtlighet) Kontakt med markvårdsentre­prenör
  Lämnar förslag på markvårdsinsatser
  Förvaltar markvårdspolicyn
  Hanterar markvårdsärenden
  Lämnar förslag till ändringar i markvårdsplaner
  Fastighetsvårdsgruppen (fastigheter)
  Återvinning och avfall Kontakt avfallsentreprenörer och förvaltning av avtal
  Hanterar avfallsärenden, löpande frågor och felanmälan
  Beställer tömning av elskrot
  Beställer rengöring av kärl
  Parkeringsgaraget Kontakt med entreprenör och avtal för garageportsservice
  Felanmälan, garagenycklar och fjärrkontroller
  Beställer årlig garageports­service och sopning
  Uppdaterar garagelistan
  Kontaktar Inspecta för säkerhetskontroll/besiktning av garageportar
  Tvättstugan och pingisrummet (arvoderad) Ansvarar för städning av tvätt­stugan och pingisrummet
  Fyller på förbruknings­varor
  Gula garaget Ansvarar för användning och ordning av gula garaget
  Nycklar & lås gemen­samma utrymmen Styrelsens nyckelknippor och övriga nycklar och lås
  Brandskydd Årlig protokollförd brand­skyddsbesiktning av gemen­samma utrymmen
  Grannsamverkan Kontaktperson med polisen
  Förmedlar information till med­lemmar
  Trivselgruppen Föreningsfest, förtäring vid städdagar och föreningsmöten
  IT Sköter uppdateringar av webbsida, mailkonton, backupper och andra IT-relaterade uppgifter.
  Laddstolpegruppen Projektgrupp för att utreda ev. installation av laddstolpar för elbilar.

  Nyheter

  20 september, 2023
  Städdag 22 oktober kl 10.00

  Varmt välkomna på städdag söndagen den 22/10, vi möts kl 10 vid Röda
  Längan.
  Det är beställt en container för grovsopor så passa på att rensa
  förråden.
  Väl mötta!

  10 september, 2023
  Save the date: 26 oktober 2023 är det extraordinarie föreningsstämma

  En formell kallelse kommer i brevlådan snart.

  HSB - där möjligheterna bor