BRF Margretelund

Brandsäkerhet i förråd

  Räddningsverket har klara regler vad som gäller förvaring av brandfarliga material i flerbostadshus och även brandförsvaret har krav. Föreningen måste följa dessa regler.

  Brandfarliga varor

  Varor som är extremt eller mycket lättantändliga är märkta med symboler och texten ”mycket brandfarligt”. Sådana varor är t.ex. gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton, förtunning och koncentrerad spolarvätska. De flesta sprayburkar hör till denna grupp.

  Andra brandfarliga varor är inte lika lätta att antända. De är märkta med riskfrasen ”brandfarligt” i texten. Det är t.ex. fotogen, vissa färger, lacknafta och utspädd spolarvätska.

  En tredje grupp brandfarliga varor är svårare att antända. De har därför ingen varningsmärkning för brandfara alls. Om de väl tar eld så brinner de dock lika bra som de andra. Detta gäller t.ex. tändvätska, diesel och eldningsolja. Tänk på att t.ex. trasor med linolja t.o.m. kan självantända.

  Så här får vi förvara brandfarliga varor i förråd

  Eventuellt eget vindsförråd: Ingen förvaring.

  Källarförråd: Ingen förvaring.

  Hobbylokal (Gula garaget): I hobbylokalen får färg och 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Där är också enda platsen vi förvarar bensin för våra maskiner.

  Bilgaraget: Fordon med tank och reservdunk. Brandfarlig vätska i lös behållare får ej förvaras i garaget. Ingen brandfarlig gas får förvaras i garaget.

  Brandskyddsaspekter på källarförråden

  Förråden i husen F, L och M är under bostadsutrymmen och därför gäller att inga brandfarliga varor får förvaras där. Mycket skräp och damm innebär också brandfara så därför bör utrymmena hållas röjda samt att det sopas vår och höst.

  Brandförsvaret kan behöva komma fram i källarutrymmena, därför bör vi inte blockera med cyklar, barnvagnar, möbler, kartonger, ved eller annat som försvårar en eventuell insats. Brandförsvaret säger också att det är viktigt att inte fresta pyromaner med ”bråte” liggande framme i förråd, gemensamma utrymmen, i garage eller utanför väggarna.

  Nyheter

  25 april, 2019
  Dags för vårstädning 2019

  På söndag den 28 maj ses vi som vanligt för vårstädning. Start vid Röda Längan kl 10:00 där vi har listor på det som behöver göras. Senare under dagen bjuds något att äta och dricka. Väl mött!

  29 januari, 2019
  Välkommen till 2019 års föreningsstämma!

  Brf Margretelunds föreningsstämma för 2019 hålls torsdag kväll den 25 april. Formell kallelse samt information om tid och plats kommer längre fram. Motioner till stämman ska vara inkomna senast den 31 mars, men styrelsen ser helst att de inkommer tidigare!

  Motioner skickas skriftligen till styrelsen per e-post. Skrivtips och en mall för motioner hittar du genom att söka på ”dags att motionera” på www.hsb.se

  Reservera också söndag den 28 april- då vi vårstädar i föreningen!

  Vänliga hälsningar

  Styrelsen brf Margretelund

  HSB - där möjligheterna bor