BRF Margretelund

Sopor

  I brf Margretelund återvinner vi förpackningar och matavfall. Varje gång vi lämnar en förpackning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen kan förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet kan bli en snygg skokartong. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något; varje gång du återvinner.

  Matavfallet transporteras till en anläggning där det omvandlas till energi i form av biogas och biogödsel. Biogasen används som bränsle till fordon och biogödsel som växtnäring.

  Hämtning av olika sopor och förpackningar

  Måndag

  Matavfall – 1 gång/vecka
  Grovsopor – var 14:e dag (jämna veckor)

  Tisdag

  Hushållssopor – 1 gång/vecka
  Kartong/papp – var 14:e dag (ojämna veckor)
  Plast – 1 gång/månad (ojämna veckor)
  Metall – 1 gång/månad (ojämna veckor)

  Onsdag

  Tidningar – var 14:e dag (ojämna veckor)
  Glas – 1 g/månad

  Hantering av olika typer av avfall och sopor

  Matavfallet blir ny näring och energi

  För att återvinna matavfallet separerar du det och i en särskild papperspåse och påsbehållare. Dessa finns att hämta i pingisrummet.

  I påsen för matavfall lägger du: kött, fisk, skaldjur, pasta, ris, bröd, äggskal, grönsaker, frukt, teblad, kaffesump med filter, hushållspapper.

  Lägg inte följande i matavfallspåsen: snus, cigaretter, aska, kattsand, husdjursströ, damm, dammsugarpåsar, blöjor, bindor, vinkorkar, kapsyler, glasspinnar, ätpinnar, stearinljus, jord, blommor, krukväxter, ört/salladskrukor.

  Förpackningar i ett kretslopp

  Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast går däremot till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat!

  Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

  Plastförpackningar – hårda och mjuka

  All plast sorteras i samma kärl, dvs både hårda som flaskor, burkar, dunkar och små hinkar och mjuka som bärkassar, plastpåsar, refillpaket och plastfolie.

  Gör så här: Ta av korkar och lock och lägg dem lösa i behållarna, sortera undan papperförpackningar.

  Obs! Stora förpackningar som inte går ner i kärlen lämnas t ex till kommunens återvinningscentral. Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

  Pappersförpackningar och tidningar

  Som pappersförpackningar räknas: pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar, hundmatsäckar, sockerpåsar och wellpapplådor.

  Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg gärna mindre förpackningar i större.

  Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

  Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet (eller den brännbara fraktionen om sådan finns).

  Metallförpackningar

  Till metallförpackningar räknas: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie- och formar.

  Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till t ex kommunens återvinningscentral. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall.För information om elektronikavfall se www.el-retur.se eller kontakta din kommun.

  Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

  Glasförpackningar

  Sortera separat flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

  Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.

  Obs! Returflaskor lämnas mot pant i butiker.

  Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som hushållsavfall eller som grovsopor.

  Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De ingår i elektronikavfall och lämnas särskilt kärl.

  Ladda ner

  Nyheter

  27 januari, 2022
  Föreningsstämma 2022

  Brf Margretelunds föreningsstämma 2022 kommer att vara i Badviken den 28 April.

  11 augusti, 2021
  Extra stämma 30 September

  Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

  HSB - där möjligheterna bor