BRF Margretelund

Trafik- & parkeringsregler

  Vi i Brf Margretelund har en fantastisk naturtomt – ett område som föreningen äger och förvaltar. Vi vill ha så lite trafik som möjligt i området för att ha en trygg boendemiljö för våra barn och vuxna medlemmar med minimalt slitage.

  Vår förening fick mark från kommunen och tillstånd att bygga vårt parkeringsgarage med motivationen att föreningens mark ska skyddas från trafik och fordon.

  Våra hus och marken de står på är historiskt intressanta och skyddas enligt Detaljplan DP 88150 från år 1989 och Utvidgad och ändrad stadsplan för Minnebergsområdet från år 1980.

  Trafik i området

  Det bor många barn i vårt område och vi har mycket buskar och träd i vägrenen så sikten är dålig. Trafiken som kommer in i området, oavsett om det är sopbilar, hantverkare eller boende ska köra långsamt och med hög aktsamhet – maximal hastighet är 10 km/h och gäller inom hela området.

  Parkering i området

  Vi har som grundregel att boendeparkering sker i föreningens parkeringshus och att besöksparkering sker vid anvisad besöksparkering i området. All annan parkering är förbjuden.

  Tillägg till grundregeln är följande:

  • Anvisad besöksparkering är två platser vid grusrondellen bredvid radhuslänga Z. Notera att fordon måste kunna passera förbi i rondellen och att platserna inte får nyttjas som parkering av boende.
  • Boende i föreningen Brf Margretelund kan köra in sin bil i området för att lasta i eller ur tunga varor, små barn m.m. Detta görs vid behov, sedan ställs bilen i garaget.
  • Gäster till boende kan köra in sin bil i området för att lasta ur gods, små barn mm. Detta görs vid behov, sedan ställs bilen vid anvisad besöksparkering. Om lediga platser inte finns hänvisas till parkeringsmöjligheter utanför föreningens mark. Observera att besöksparkeringen alltså inte ska nyttjas av boende.
  • Hantverkare med uppdrag hos boende kan vid behov och under kortare tid kan parkera sitt fordon i anslutning till hus. För behov av parkering för hantverkare i området under längre tid, kontakta styrelsen.
  • Gäster med parkeringstillstånd för rörelsehindrad hänvisas till skyltad parkering för rörelsehindrad. Skulle det vara fullt vid skyltade parkeringar, eller om avståndet från parkeringsplatsen medför väsentliga svårigheter så får personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad ställa sig på grusad väg i området på ett sådant sätt att denne inte står i vägen för utryckningsfordon och annan trafik.
  • Boende med parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan ansöka om parkeringsplats i området hos styrelsen. I mån av plats kan parkeringstillstånd för rörelsehindrad i området erbjudas mot en avgift.
  • Alla transporter och all lastning ska ske på grusad del av området.

  Nyheter

  27 januari, 2022
  Föreningsstämma 2022

  Brf Margretelunds föreningsstämma 2022 kommer att vara i Badviken den 28 April.

  11 augusti, 2021
  Extra stämma 30 September

  Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

  HSB - där möjligheterna bor