BRF Margretelund

Andrahandsuthyrning och korttidsuthyrning

  Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i lägenheten under en tid. Kanske funderar du på att hyra ut den i andra hand. Men det är mycket du ska tänka på. Framför allt måste du ha styrelsens godkännande.

  Andrahandsuthyrning

  En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

  För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar vanligtvis besked genom ett protokollsutdrag. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett år i taget.

  Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring m.m.

  Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Hyr du ut på längre tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet.

  Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas.

  Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

  Korttidsuthyrning

  Som medlem i Brf Margretelund får du hyra ut din bostad under kort tid, eller byta bostad med familj under t.ex. semesterperioder.

  Korttidsuthyrning gäller tillfällig, begränsad andrahandsuthyrning och ska vara godkänd av styrelsen, på samma sätt som andrahandsuthyrning. Du får dock inte hyra ut bostaden i hotelliknande näringsverksamhet i syfte att tjäna pengar.

  Tillstånd ges för ett år i taget och kan maximalt gälla fyra veckors uthyrning och vid max fem tillfällen per år. Ansökan till styrelsen ska vara skriftlig. Lista på namn på hyresgästen lämnas vid ansökan. Om det inte är möjligt lämnas det vid senare tillfälle.

  Som bostadsrättsägare är du alltid ansvarig mot föreningen, även när lägenheten är uthyrd, för alla dina förpliktelser. Styrelsen kommer att återkalla tillståndet för korttidsuthyrning om inte föreningens regler följs.

  Du ska se till att den som hyr lägenheten får nycklar, en genomgång av lägenheten och blir informerad om vilka regler som gäller i brf Margretelund, samt har en kontaktperson med telefonnummer.

  Reglerna är desamma oavsett om lägenheten lånas ut eller hyrs ut.

  Blanketten för ansökan laddar du ner här.

  Nyheter

  20 september, 2023
  Städdag 22 oktober kl 10.00

  Varmt välkomna på städdag söndagen den 22/10, vi möts kl 10 vid Röda
  Längan.
  Det är beställt en container för grovsopor så passa på att rensa
  förråden.
  Väl mötta!

  10 september, 2023
  Save the date: 26 oktober 2023 är det extraordinarie föreningsstämma

  En formell kallelse kommer i brevlådan snart.

  HSB - där möjligheterna bor