BRF Margretelund

Klimatsmart

  Energispartips

  I tvättstugan:

  • Tvätta lätt smutsad tvätt i 40°C istället för i 60°C. Energianvändningen minskar med 40% och dessutom blir tvätten klar snabbare.
  • Använd tvättprogrammet för halv maskin då du inte har så mycket tvätt.
  • Dosera tvättmedlet rätt. Det är varken bra med för lite eller för mycket tvättmedel. Stockholm har mjukt vatten så den lägsta angivna dosen tvättmedel på tvättmedelsförpackningen ska användas.
  • Kör med full torktumlare. En torktumlare drar 3,8 kWh per torkning, utnyttja värmen maximalt.
  • Häng tvätten rätt i torkskåpet. Ett torkskåp drar ca 4 kWh per torkning. Häng tvätten så att luft kommer in mellan kläderna så går det fortare och drar mindre energi.

  Källsortera mera:

  • Om du sorterar avfallet kan du minska energianvändningen och klimatpåverkan rejält. Materialet återanvänds och blir t.ex. förpackningar och då behöver man inte framställa dem av nya råvaror.
  • Genom att återvinna 10% mer förpackningar och tidningar kan du minska dina växthusutsläpp med 15 kilo/år. Och du kan också minska kostnaderna för sophämtningen.
  • Viktigast att återvinna är aluminium. Det ger en energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläppen med 95%. För varje kilo återvunnen aluminium som återvinns istället för att framställas från råvara minskar växthusgasutsläppet med 1,3 kilo.
  • Använd återvinningshyllan i grovsoprummet. Istället för att släng fungerande saker kan någon annan få användning för dem.

  I köket:

  • Använd vattenkokare, minskar energiåtgången och går fortare
  • Använd lock på kastrullen och använd en platta som är lika stor eller mindre än kastrullen
   Byt ut gamla hushållsapparater, hushållsapparater märkta med A använder betydligt mindre energi. A+ och A++ är ännu bättre!
  • Fyll diskmaskinen, minskar kostnader och utsläpp
  • Tina fryst mat i kylen, kylskåpet drar mindre energi under tiden
  • Frosta av frysen, en avfrostad frys är mer energisnål

  I badrummet:

  • Laga kranar och toaletter som läckerDuscha istället för att bada
  • Stäng av vattnet vid intvålning och tandborstning

  I affären:

  • Köp närproducerade varor
  • Köp varor efter säsong
  • Dra ner på köttkonsumtionen

  Källa: Klimatsmart i hemmet, Stockholms stad

  Nyheter

  11 augusti, 2021
  Extra stämma 30 September

  Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

  13 april, 2021
  Föreningsstämman 2021

  Underlagen till årets stämma har delats ut till alla medlemmar. På grund av pandemin genomförs stämman utan fysiskt möte och enbart genom poströstning. Information om hur man går tillväga för att rösta finns med bland de utdelade stömmohandlingarna.
  Glöm inte att lämna in din röst senast 21/4.

  HSB - där möjligheterna bor