BRF Margretelund

Ventilation

  De äldre husen har fått mekanisk ventilation installerad under vintern 2009/2010. Varje lägenhet där har nu ett eget system med en egen fläkt på vinden. I radhusen så finns det en gemensam fläkt per radhus som betjänar fyra lägenheter. Nedan kan man se hur systemet fungerar och få lite tips och råd.

  Mekanisk frånluftsventilation

  [bild]

  Så här fungerar ventilationen:

  • Luften kommer in via luftintag över fönstren i sov- och vardagsrum (se blå pilar i bilden ovan)
   Luften dras ut genom frånluftsdon och kökskåpor placerade i kök och badrum. I vissa fall kan även frånluftsdon finnas i andra rum, t.ex. klädkammare, det beror på placeringen i lägenheten (se röda pilar i bilden)
  • För att luften ska dras ut ur lägenheterna används fläkten på vinden (se blå fläkt samt röda pilar i bilden).
  • Den är inställd på ett visst värde som är uträknat utifrån hur mycket luft som ska tas ut från alla utrymmen i lägenheten.
   Detta innebär att om man ändrar inställningen som gjordes vid injusteringen av frånluftsdonen så blir det obalans i systemet och för mycket eller för lite luft tas ut från lägenheten samtidigt som det blir tvärtom hos grannarna (gäller enbart radhusen).

  Bra att veta om ventilationen:

  • Det finns riktlinjer för vilken luftomsättning som ska finnas i en lägenhet. Detta är reglerat i lag och inget som föreningen kan påverka.
  • Om man har mekanisk frånluftsventilation ska en ventilationskontroll (OVK) göras var sjätte år då man mäter att gällande värden är uppfyllda. Denna kontroll är obligatorisk och även den reglerad i lag.
  • En fördel med ett fläktstyrt frånluftssystem är att det fungerar lika bra sommar som vinter. Som jämförelse finns mekanisk från- och tilluftsventilation (vanligt i nybyggda hus) och självdragsventilation (vanligt i äldre hus).
  • För att fläkten ska kunna få ut den mängd luft från lägenheten som den är inställd på så måste samma mängd luft komma in i lägenheten. Därför ska inluftsventilerna hållas öppna. På vintern, om det är mycket kallt, kan man halvera luftinsläppet genom att föra de nya friskluftsventilerna ett steg åt vänster. Detta fungerar inte på de äldre ventilerna – de är antingen stängda eller öppna.
  • Inställningarna av frånluftsdonen i kök, badrum och eventuellt sovrum får under inga omständigheter ändras.

  Tips:

  • Vädra i sov- och/eller vardagsrum vid matlagning. Matoset sprids inte lika lätt till övriga rum som vid vädring i köket.

  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

  Under 2008 genomfördes en OVK i våra fastigheter vilken visade mycket låga värden i de äldre fastigheterna. Under hösten och vintern 2009/2010 genomfördes en nyinstallation av mekanisk ventilation samt en rengöring av föreningens alla ventilationskanaler för att förbättra luftflödena. De äldre fläktarna på radhustaken har även de bytts ut och vi har renoverat fläktarna i tvättstugan och i soprummet. Vid ombesiktningen (OVK) vintern 2010 godkändes alla lägenheters ventilation.

  Resultatet har rapporterats till Stadsbyggnadskontoret.

  Nyheter

  27 januari, 2022
  Föreningsstämma 2022

  Brf Margretelunds föreningsstämma 2022 kommer att vara i Badviken den 28 April.

  11 augusti, 2021
  Extra stämma 30 September

  Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

  HSB - där möjligheterna bor