BRF Margretelund

Vi bor i bostadsrätter

  Du har inflytande

  Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning, och tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

  Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och är det tillfälle då vi medlemmar kan granska verksamheten det gångna året. Vi kan också komma med förslag på nya sätt att driva vår förening eller förslag på att ändra på sådant som vi anser felaktigt. Ju större engagemang vi som boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

  Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland föreningens medlemmar, som ju också är dina grannar.

  Vår förening är medlem i HSB. Det innebär att vi varje år på stämman utser en person som representerar föreningen på den regionala HSB-föreningens stämma. Det innebär också att den regionala HSB-föreningen utser en ledamot i vår styrelsen. På detta sätt får vi hjälp av HSB med en kontinuitet i styrelsearbetet och en kunskapsöverföring till nya styrelseledamöter.

  Vi äger husen tillsammans

  Det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna.

  Du är alltså själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och vår utemiljö. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla vi medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

  Du håller bostaden i gott skick

  Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som vi medlemmar gemensamt disponerar.

  När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

  Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att vi själva får göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och i Bostadsrättslagen.

  I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på oss som medlemmar. Ta del av våra stadgar innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa dem.

  Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt stadgarna och Bostadsrättslagen..

  Mycket av det som vi medlemmar tycker är viktigt för trivseln i boendet finns inte beskrivna i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar vi om tillsammans för att skapa den den bomiljö vi vill ha.

  Fastigheten ska behålla sitt värde

  Det är styrelsen som har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i gott skick. Föreningens syfte är att främja oss medlemmars ekonomiska intresse. Då är det viktigt att fastigheten behåller sitt värde.

  Byggnader och mark är föreningens viktigaste tillgångar. Dessa måste underhållas och utvecklas både för vår trivselns, men också för ekonomins skull. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde.

  Vi äger stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten i området som ska repareras vid behov och hållas i gott skick. För att kostnaderna för vårt periodiska underhåll ska fördelas jämt över åren upprättar styrelsen en långsiktig underhållsplan. Varje år görs avsättning till fonden för yttre underhåll i enlighet med planen. Pengar från fonden används i takt med att periodiskt underhåll utförs.

  Underhållet av fastigheten anses vara så viktigt att det har en särskild paragraf i stadgarna.

  Nyheter

  20 september, 2023
  Städdag 22 oktober kl 10.00

  Varmt välkomna på städdag söndagen den 22/10, vi möts kl 10 vid Röda
  Längan.
  Det är beställt en container för grovsopor så passa på att rensa
  förråden.
  Väl mötta!

  10 september, 2023
  Save the date: 26 oktober 2023 är det extraordinarie föreningsstämma

  En formell kallelse kommer i brevlådan snart.

  HSB - där möjligheterna bor